Arhivsko društvo Slovenije

Vabilo na zbor članov

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje Z B O R    Č L A N O V v petek, 27. marca 2020. Zbor bo potekal korespondenčno od 27. marca od 10. ure do 30. marca do 12. ure. Dnevni red: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev […]

[Javna obravnava] Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj

Spoštovani,   v obdobju med 9. in 16. marcem 2020 bo potekala javna obravnava Pravilnika o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj. Svoje pripombe sporočite na el. naslov tajnik@arhivsko-drustvo.si. Več o Aškerčevih nagradah in priznanjih lahko preberete na spletni strani društva – klik. Za podrobnejše informacije oziroma prejem pravil v fizični obliki (v kolikor jih niste prejeli v elektronski) […]

[Javna obravnava] Disciplinski pravilnik

Spoštovani člani Društva,   častno razsodišče Društva vodi svoje postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme zbor članov Društva. V obdobju med 21. in 28. februarjem (bo) poteka(la) javna obravnava Disciplinskega pravilnika Arhivskega društva Slovenije. Za podrobnejše informacije oziroma prejem pravil v fizični obliki (v kolikor jih niste prejeli […]

Kolokvij o razumevanju in izvajanju arhivske zakonodaje

Ob sklepu 29. zborovanja Arhivskega društva Slovenije je bila podana pobuda, da se organizira izobraževanje za delavce v arhivih na temo razumevanja in tolmačenja arhivske zakonodaje. S tem namenom društvo 5. februarja 2020 za svoje člane organizira 1. kolokvij o razumevanju in izvajanju arhivske zakonodaje. Obravnavane teme bodo: definicija in register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva, […]

Strokovna ekskurzija v Koper in zaledje

Letošnja enodnevna strokovna ekskurzija arhivskega društva bo namenjena raziskovanju Kopra in severozahodne Istre. V petek, 7. junija 2019, nas bo pot najprej vodila do Kopra, kjer nas bodo pričakali kolegi iz Pokrajinskega arhiva v Kopru in nas popeljali na ogled znanih in manj znanih koprskih znamenitosti. Po ogledu mesta se bomo zapeljali v Simonov zaliv […]

[Viri 41] Nataša Budna Kodrič: Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1858)

V četrtek, 14. marca 2019, so dr. Katarina Keber, višja znanstvena sodelavka na ZRC SAZU, dr. Zdenka Bonin, urednica zbirke Viri in avtorica tokratne izdaje Nataša Budna Kodrič v Arhivu Republike Slovenije predstavile knjigo Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1958). V Virih je objavljen del korespondence, ki je ohranjena v Zgodovinskem arhivu Ljubljana v fondu Graščina […]

Scroll to top