Domov

Dobrodošli na spletni strani

ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

Že od leta 1954 je naše poslanstvo varstvo kulturne dediščine.

Razvoj in dosežki društva

Začetki Arhivskega društva Slovenije segajo v leto 1948, ko je bila v okviru Zgodovinskega društva za Slovenijo ustanovljena arhivska sekcija. Šest let kasneje je ustanovljeno Društvo arhivskih delavcev LR Slovenije.

Publikacije

V sodelovanju s slovenskimi arhivi izdaja društvo glasilo ARHIVI, ki je osrednja publikacija arhivske stroke v Sloveniji. Društvo prav tako izdaja publikacijo VIRI, ki predstavlja pomemben prispevek k raziskovanju virov in slovenskemu zgodovinopisju.

Aškerčeva nagrada in priznanja

Za posebne dosežke na področju arhivistike in popularizacije arhivske dejavnosti podeljuje društvo bienalno Aškerčevo nagrado in Aškerčevo priznanje. Nagrade in priznanja so bile prvič podeljene leta 2002.

Uredništvo revije Arhivi vabi k pripravi prispevkov na temo naravne nesreče na Slovenskem. Rok za oddajo člankov je 1. oktober 2024.

[Beri dalje]

NAŠE POSLANSTVO

Poslanstvo društva je združevanje posameznikov, združenj in drugih pravnih oseb, ki se zanimajo za arhivsko dejavnost, razvoj arhivistike in varstvo arhivskega gradiva. Pri tem društvo že od svojega začetka deluje tudi na mednarodni ravni.

Društvo pospešuje in spodbuja razvoj arhivistike in drugih dejavnosti s področja varstva in proučevanja arhivskega gradiva, posebej s strokovno znanstvenim-raziskovanjem, z izmenjavo izkušenj ter strokovnim izpopolnjevanjem v širšem smislu.

In vse, kar se na besedo “arhiv” navezuje… Naše vodilo? Kodeks etike arhivskih uslužbencev, ki nas povezuje z arhivi po vsem svetu.

Arhivsko društvo Slovenije
Zvezdarska 1
SI-1000 Ljubljana
tajnik@arhivsko-drustvo.si
+386 12414258

Želite prejemati e-novice? Prijavite se.

Scroll to top