30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Rimske Toplice, 30. 9. – 1. 10. 2021

Spoštovani,

v soorganizaciji z Zgodovinskim arhivom Celje vas vabimo na 30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, ki bo 30. septembra in 1. oktobra 2021 v Rimskih Toplicah, in sicer v hotelu Rimske Terme.

Letošnja obravnavana tema bo Hibridni arhivi pri javnopravnih osebah: pomisleki in težave zaradi sočasnega upravljanja z gradivom v elektronski obliki in gradivom v fizični obliki; kako slednje vpliva na izvajanje arhivske javne službe. Avtorji prispevkov bodo predstavili načine, kako v pogojih, ko se gradivo v fizični in elektronski obliki neizogibno dopolnjujeta in prepletata, zagotoviti učinkovit in pregleden način upravljanja z dokumentarnim gradivom ter kasneje tudi njegove hrambe.

Za drugi dan zborovanja pripravljamo delavnico o notranjih pravilih, in sicer kako lahko pristojni arhivist prispeva k pripravi le-teh. Na vprašanja o (ne)dostopnosti arhivskega gradiva zaradi varstva občutljivih osebnih podatkov, ki so bila sicer namenjena za 2. kolokvij o razumevanju in izvajanju arhivske zakonodaje, pa bomo odgovore poiskali na okrogli mizi.

Vabljeni, da se nam pridružite v Rimskih Toplicah.


Program zborovanja

Za ogled programa kliknite na fotografijo.

Prijave so zaključene.

Rok za prijave je bil 23. september 2021.


Kotizacija

Kotizacija znaša:
– 30,00 € za člane društva,
– 50,00 € za nečlane društva.
V kotizacijo je vključen zbornik, drugi materiali za zborovanje, obisk Aškerčeve domačije in družabna večerja.

Kotizacijo nakažite na TRR:
SI56 0208 3001 9446 150 odprt pri NLB d.d.,
s pripisom kotizacija2021
SWIFT: LJBASI2X
davčna številka: 31078745
(v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 nismo zavezanci za DDV)

Če vam kotizacijo plača ustanova, na prijavnico pripišite ime ustanove. Ob individualnih prijavah pošljite kopijo položnice ali drugega dokumenta o plačani kotizaciji na tajnik@arhivsko-drustvo.si.


Lokacija zborovanja in nastanitev

Zborovanje bo potekalo v hotelu Rimske Terme, Toplice 10, 3272 Rimske Toplice.

Udeleženci zborovanja si sami uredijo nastanitev in kosilo.

Ponudba hotela Rimske terme za udeležence zborovanja.


Družabna večerja

Družabni večer bo potekal v restavraciji hotela Rimske terme.


Dodatne informacije:
Tanja Žohar, tajnica društva
t +386 (0)1 241 42 86
e tajnik@arhivsko-drustvo.si


Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Pri izvedbi programa bomo upoštevali v času dogodka veljavne omejitve in ukrepi Vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede epidemioloških razmer. Dogodka se lahko udeležijo osebe, ki imajo potrdila o prebolelosti, cepljenosti ali negativni test na Covid-19.


Organizacija


Za podporo se zahvaljujemo

30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije
Scroll to top