Kontakt

Naslov:

Arhivsko društvo Slovenije
Zvezdarska 1
1000 Ljubljana
Slovenija

Tanja Žohar, tajnica društva
t +386 (0)1 241 42 86
f +386 (0)1 241 42 76
e tajnik@arhivsko-drustvo.si

mag. Hana Habjan, predsednica društva
t +386 (0)1 306 13 02
e predsednik@arhivsko-drustvo.si

dr. Gregor Jenuš, odgovorni urednik publikacije Arhivi
t + 386 (0)1 241 42 45
e arhivi@arhivsko-drustvo.si

dr. Zdenka Bonin, odgovorna urednica publikacije Viri
t + 386 (0)1 241 42 45
e viri@arhivsko-drustvo.si

dr. Andrej Nared, predsednik Komisije za podeljevanje
Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj
t + 386 (0)1 24 14 200
e askerceva.komisija@arhivsko-drustvo.si

mag. Boštjan Zajšek, predsednik častnega razsodišča
e bostjan.zajsek@pokarh-mb.si
t +386 (0)2 22 85 020

Kontakt
Scroll to top