Kontakt

Naslov:

Arhivsko društvo Slovenije
Zvezdarska 1
1000 Ljubljana
Slovenija

Tanja Žohar, tajnica društva
t + 386 (0)1 241 42 86
e tajnik@arhivsko-drustvo.si

Matej Muženič, predsednik društva
t + 386 (0)51 205 445
e predsednik@arhivsko-drustvo.si

mag. Marija Čipić Rehar, odgovorna urednica publikacije Arhivi
t + 386 (0)1 306 13 29
e arhivi@arhivsko-drustvo.si

dr. Zdenka Bonin, odgovorna urednica publikacije Viri
t + 386 (0)1 241 42 86
e viri@arhivsko-drustvo.si

dr. Andrej Nared, predsednik Komisije za podeljevanje
Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj
t + 386 (0)1 24 14 200
e askerceva.komisija@arhivsko-drustvo.si

Kontakt
Scroll to top