[Viri 41] Nataša Budna Kodrič: Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1858)

V četrtek, 14. marca 2019, so dr. Katarina Keber, višja znanstvena sodelavka na ZRC SAZU, dr. Zdenka Bonin, urednica zbirke Viri in avtorica tokratne izdaje Nataša Budna Kodrič v Arhivu Republike Slovenije predstavile knjigo Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1958).

Jožefina Terpinc, rojena Češko (1805-1885)

V Virih je objavljen del korespondence, ki je ohranjena v Zgodovinskem arhivu Ljubljana v fondu Graščina Fužine (SI_ZAL_LJU/0296). Gre za pisma med sorodniki in prijatelji, le nekaj malega je poslovnih pisem.

Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc in njunih sorodnikov, predvsem družin Češko, iz katere je izhajala Jožefina, in Urbančič s Turna pri Preddvoru, v katero se je primožila Fidelijeva sestrična Jožefa, odkriva precej zanimivosti. Za določena obdobja je iz nje mogoče dokaj natančno spoznati življenje rodbine in dogajanje v Ljubljani. Tako je mogoče umestiti Terpince in Češke v takratno družbeno in gospodarsko življenje, v kroge (socialna omrežja), v katerih so se gibali, in pri tem ugotoviti, da so bili njihovi znanci pomembni trgovci, obrtniki, oficirji, pa tudi politične osebnosti in verski dostojanstveniki.

Predstavitev Virov, 14. 3. 2019

Viri št. 41 so na voljo tukaj.

[Viri 41] Nataša Budna Kodrič: Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1858)
Scroll to top