ZVOP-2: Seminar za člane Arhivskega društva Slovenije

Arhivsko društvo Slovenije na pobudo Slovenske javne arhivske službe v sredo, 15. marca 2023 ob 10. uri, pripravlja seminar za člane društva na temo novosti, ki jih na področju arhivske dejavnosti, poslovanja arhivov in dostopa do arhivskega gradiva uvaja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
 
Na seminarju bodo sodelovali:
– mag. Urban Brulc (Informacijski pooblaščenec),
– mag. Nada Čibej (Pokrajinski arhiv Koper) in 
– Luka Zupanc (Arhiv Republike Slovenije).
 
Vse zainteresirane prosimo, da do 8. marca posredujejo na el. naslov predsednik@arhivsko-drustvo.si ali tajnik@arhivsko-drustvo.si morebitna vprašanja s tega področja. Vprašanja naj se nanašajo le na ZVOP-2 in naj bodo zastavljena poglobljeno, lahko tudi na konkretnih primerih.


Termin: 15. marec 2023 ob 10. uri

Lokacija: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, velika predavalnica v pritličju

Kotizacija: 10 EUR

Prijave: do 10. marca 2023 na el. naslov tajnik@arhivsko-drustvo.si (Lahko se prijavite tudi skupinsko.)

ZVOP-2: Seminar za člane Arhivskega društva Slovenije
Scroll to top