Kolokvij o razumevanju in izvajanju arhivske zakonodaje

Ob sklepu 29. zborovanja Arhivskega društva Slovenije je bila podana pobuda, da se organizira izobraževanje za delavce v arhivih na temo razumevanja in tolmačenja arhivske zakonodaje.

S tem namenom društvo 5. februarja 2020 za svoje člane organizira 1. kolokvij o razumevanju in izvajanju arhivske zakonodaje. Obravnavane teme bodo:

  • definicija in register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva,
  • izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu,
  • zasebno arhivsko gradivo,
  • uporaba javnega arhivskega gradiva v arhivih.

Pri tem bodo sodelovali mag. Nada Čibej, Vesna Gotovina in Luka Zupanc.

Vse zainteresirane prosimo, da do srede, 29. januarja, posredujejo na el. naslov predsednik@arhivsko-drustvo.si ali tajnik@arhivsko-drustvo.si vprašanja s tega področja. Prosimo, da so vprašanja zastavljena poglobljeno, lahko tudi na konkretnih primerih.

Termin: 5. februar 2020 ob 10. uri

Lokacija: sejna dvorana Ministrstva za kulturo RS, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

Prijave: do 31. januarja 2020 na el. naslov tajnik@arhivsko-drustvo.si.

Kolokvij o razumevanju in izvajanju arhivske zakonodaje
Scroll to top