Javni poziv – strokovni svet Pokrajinski arhiv Maribor

Arhivsko društvo Slovenije vabi h kandidaturi strokovnjake/-inje s področja arhivistike za predstavnika ADS v strokovnem svetu Pokrajinskega arhiva Maribor.

V skladu z 20. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS, št. št. 67/03, 30/06 – ZVDAGA, 4/09, 37/16 in 23/17) se je iztekel mandat članom strokovnega sveta PAM. Zato objavljamo javni poziv za kandidiranje strokovnjakov s področja arhivistike, izbrani kandidat bo kot predstavnik Arhivskega društva Slovenije prevzel mesto v strokovnem svetu Pokrajinskega arhiva Ljubljana.

Javni poziv se odpre 15. 4. 2024 in se zaključi 30. 4. 2024.

Predloge posredujte na elektronski naslov tajnik@arhivsko-drustvo.si ali naslov Arhivsko društvo Slovenije, Zvezdarska 1, SI-1000 Ljubljana z obveznim pripisom: »Prijava za strokovni svet PAM«.

Besedilo javnega poziva, navodila za kandidaturo in obrazec za prijavo so dostopni na spodnji povezavi:

Mojca Horvat
predsednica

Javni poziv – strokovni svet Pokrajinski arhiv Maribor
Scroll to top