Vabilo na zbor članov 2023

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje

ZBOR ČLANOV

v četrtek, 23. marca 2023 ob 10:30

v avli Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
 2. Poročilo o delu društva v letu 2022.
 3. Finančno poročilo za leto 2022.
 4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2022.
 5. Poročilo urednice revije Arhivi in urednika zbirke Viri za 2022.
 6. Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj.
 7. Razprava o poročilih in potrditev le–teh.
 8. Program dela društva in finančni načrt za leto 2023–2024.
 9. Določitev višine članarine za leto 2023.
 10. Razrešitev in volitve tajnika/tajnice društva za obdobje 2023–2025.
 11. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov.
 12. Razno.

Ljubljana, 9. marec 2023

Aleš Jambrek, predsednik Arhivskega društva Slovenije l. r.

Vabilo na zbor članov (pdf)


Zapisniki zborov članov so na voljo na tej povezavi.

Vabilo na zbor članov 2023
Scroll to top