Vabilo na zbor članov 2022

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje

KORESPONDENČNI ZBOR ČLANOV

od petka, 25. marca 2022 od 10. ure,
do ponedeljka, 28. marca 2022 do 12. ure.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
 2. Poročilo o delu društva v letu 2021.
 3. Finančno poročilo za leto 2021.
 4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021.
 5. Poročili uredništev revije Arhivi in zbirke Viri za leto 2021.
 6. Razprava o poročilih za leto 2021 in potrditev le-teh.
 7. Program dela društva za leto 2022.
 8. Določitev višine članarine za leto 2022.
 9. Volitve organov društva:
  • izvršni odbor društva za obdobje 2022–2024,
  • nadzorni odbor društva za obdobje 2022–2024,
  • komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za obdobje 2022–2026.
 10. Spremembe v uredniških odborih do konca mandatnega obdobja 2022–2024:
  • revije Arhivi,
  • zbirke Viri.
 11. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov.
 12. Razno.

Ljubljana, 11. marec 2022

Matej Muženič, predsednik Arhivskega društva Slovenije

Vabilo na zbor članov (pdf)


Zapisniki zborov članov so na voljo na tej povezavi.

Vabilo na zbor članov 2022
Scroll to top