Javni poziv – strokovni svet ZAL

Arhivsko društvo Slovenije vabi h kandidaturi strokovnjake/-inje s področja arhivistike za predstavnika ADS v strokovnem svetu Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

V skladu z 20. členom Sklepa o ustanovitvi Zgodovinskega arhiva Ljubljana (Ur. l. RS, št. 67/03,  30/06 – ZVDAGA, 4/09 in 67/19) ter 2. in 5. členom Poslovnika strokovnega sveta ZAL se 19. 12. 2023 izteče mandat članom strokovnega sveta ZAL. Zato objavljamo javni poziv za kandidiranje strokovnjakov s področja arhivistike, izbrani kandidat bo kot predstavnik Arhivskega društva Slovenije prevzel mesto v strokovnem svetu Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Javni poziv se odpre 18. 10. 2023 in se zaključi 2. 11. 2023.

Predloge posredujte na elektronski naslov tajnik@arhivsko-drustvo.si ali naslov Arhivsko društvo Slovenije, Zvezdarska 1, SI-1000 Ljubljana z obveznim pripisom: »Prijava za strokovni svet ZAL«.

Besedilo javnega poziva, navodila za kandidaturo in obrazec za prijavo so dostopni na spodnji povezavi:

Aleš Jambrek
predsednik društva

Javni poziv – strokovni svet ZAL
Scroll to top