Novice

Vabilo na zbor članov 2024

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje KORESPONDENČNI ZBOR ČLANOV od ponedeljka, 4. marca 2024 od 10. ure do petka, 8. marca 2024 do 12. ure. Dnevni red: 1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.2. Poročilo o delu društva v letu 2023.3. Finančno poročilo za leto 2023.4. Poročilo […]

Alma Mater Europaea – ECM sponzor 31. zborovanja ADS

Katedra za arhivistiko na Alma Mater Europaea – ECM je kot eden izmed glavnih sponzorjev in z udeležbo profesorjev ter študentov arhivistike aktivno sodelovala na 31. zborovanju Arhivskega društva Slovenije. Na Alma Mater Europaea – ECM razvijamo arhivistiko kot samostojno, akademsko, multidiciplinarno in interdisciplinarno znanost. Širino zagotavljamo z velikim številom predmetov tako na 1. bolonjski […]

Javni poziv – strokovni svet ZAL

Arhivsko društvo Slovenije vabi h kandidaturi strokovnjake/-inje s področja arhivistike za predstavnika ADS v strokovnem svetu Zgodovinskega arhiva Ljubljana. V skladu z 20. členom Sklepa o ustanovitvi Zgodovinskega arhiva Ljubljana (Ur. l. RS, št. 67/03,  30/06 – ZVDAGA, 4/09 in 67/19) ter 2. in 5. členom Poslovnika strokovnega sveta ZAL se 19. 12. 2023 izteče […]

Zahvala

V petek, 6. oktobra 2023, smo v Bohinjski Bistrici zaključili 31. zborovanje Arhivskega društva Slovenije. Letošnja tema, Arhivi kot centri informacij: možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva, je predstavila pregled vpeljave digitalnih procesov pri ohranjanju, obdelavi in interpretaciji kot posredovanju arhivskega gradiva zainteresirani javnosti, v slovenskih arhivih. Na podlagi […]

Spletni prenos okrogle mize 31. zborovanja ADS

Okrogla miza se bo odvila v petek, 6. oktobra 2023, med 11.20 in 13.20 uro. Rdeča nit pogovora bo umetna inteligenca in možnosti vpeljave novih digitalnih procesov v arhive, prenos dobrih praks iz sorodnih institucij, strokovna terminologija s področja digitalizacije in druga odprta vprašanja. Na okrogli mizi bodo sodelovali: dr. Marko Grobelnik (Institut Jožef Stefan), dr. […]

31. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Bohinjska Bistrica, 5. 10. – 6. 10. 2023 Spoštovani, v soorganizaciji z Zgodovinskim arhivom Ljubljana vas vabimo na 31. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, ki bo 5. in 6. oktobra 2023 v Bohinjski Bistrici – v Bohinj Eco Hotelu. Letošnja obravnavana tema je »Arhivi kot centri informacij: možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in […]

Strokovna ekskurzija v Prlekijo in Varaždin

Arhivsko društvo Slovenije vabi na strokovno ekskurzijo v Varaždin in Ormož. V petek, 2. junija 2023, se bomo odpravili v Prlekijo, kjer živijo Prleki in Prlečke. Celodnevno odkrivanje Varaždina in Ormoža pripravljamo skupaj z agencijo Oliver turizem. V jutranjih urah bomo prispeli v najlepše hrvaško baročno mesto – Varaždin. Mesto ima bogato in pestro zgodovino. […]

[Viri 45] Vabilo na predstavitev nove izdaje zbirke Viri

Arhivsko društvo SlovenijeVas vljudno vabi na predstavitev zbirke VIRI KORESPONDENCA JOŽEFINE IN FIDELIJA TERPINC IIPisma za Jožefino (pred 1821–1871)(VIRI št. 45, Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana 2022, 149 str.)   avtorice Nataše Budna Kodrič Pričujoči zvezek zbirke predstavlja sicer logično nadaljevanje leta 2018 objavljene korespondence zakoncev Terpinc, a tokrat le tisto, ki je bila namenjena Jožefini in […]

Vabilo na zbor članov 2023

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje ZBOR ČLANOV v četrtek, 23. marca 2023 ob 10:30 v avli Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana. Dnevni red: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika. Poročilo o delu društva v letu 2022. Finančno poročilo za leto 2022. Poročilo […]

ZVOP-2: Seminar za člane Arhivskega društva Slovenije

Arhivsko društvo Slovenije na pobudo Slovenske javne arhivske službe v sredo, 15. marca 2023 ob 10. uri, pripravlja seminar za člane društva na temo novosti, ki jih na področju arhivske dejavnosti, poslovanja arhivov in dostopa do arhivskega gradiva uvaja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Na seminarju bodo sodelovali:– mag. Urban Brulc (Informacijski pooblaščenec),– mag. Nada Čibej (Pokrajinski arhiv Koper) in – […]

Razpis teme – 31. zborovanje

Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije je na seji 29. septembra 2022 obravnaval predloge tem za 31. zborovanje društva, ki bo predvidoma 5. in 6. oktobra 2023 v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ljubljana. Po seji IO ADS je potekalo še korespondenčno usklajevanje, ki se je zaključilo 26. oktobra 2022.Izbrana tema zborovanja: Arhivi kot centri informacij: možnosti […]

Znani so prejemniki Aškerčevih nagrad in priznanj za leto 2022

Arhivsko društvo Slovenije je 20. oktobra v Veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše podelilo Aškerčevo nagrado in Aškerčevi priznanji za obdobje 2020–2022, ki jih bienalno podeljuje za posebne dosežke na področju arhivistike in popularizacije arhivske dejavnosti. Prejemnik Aškerčeve nagrade za življenjsko delo je mag. Vladimir Kološa. Eno Aškerčevo priznanje sta prejeli mag. Danijela Juričić Čargo […]

Javni poziv za predlaganje kandidatov za prejemnike Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj 2022

Na podlagi 41. in 42. člena Pravil Arhivskega društva Slovenije ter Pravilnika o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj pri Arhivskem društvu Slovenije objavlja JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE AŠKERČEVE NAGRADE IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ Aškerčeve nagrade se podeljuje za: izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike, […]

Arhivsko društvo Slovenije na obisku v Reziji

V petek, 3. junija 2022, se je poln avtobus članov društva odpravil v Rezijo. Prvi postanek je bila furlanska Pušja vas, ki je bila skoraj v celoti uničena v močnem potresu leta 1976. Po sprehodu skozi kraj in mestno obzidje ter ogledu cerkve apostola Andreja smo se odpeljali proti Rezijanski dolini. V kulturnem domu Rezijanov […]

Strokovna ekskurzija v Rezijo

Po krajšem premoru Arhivsko društvo Slovenije ponovno vabi na strokovno ekskurzijo. Z izborom destinacije izpolnjujemo napoved iz leta 2020 – v petek, 3. junija 2022, se bomo odpravili v pravljično dolino Rezijo. Celodnevno odkrivanje te zamejske dežele pripravljamo skupaj z agencijo Autentica iz Kopra. Pot nas bo najprej peljala v Pušjo vas. Sprehodili se bomo […]

Vabilo na zbor članov 2022

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje KORESPONDENČNI ZBOR ČLANOV od petka, 25. marca 2022 od 10. ure,do ponedeljka, 28. marca 2022 do 12. ure. Dnevni red: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika. Poročilo o delu društva v letu 2021. Finančno poročilo za leto 2021. […]

[Viri 44] France Martin Dolinar: Ljubljanska škofija v dokumentih (nad)škofa Antona Vovka Svetemu sedežu 1945-1963

V teh dneh je v seriji Viri izšla 44. številka, v kateri dr. France Martin Dolinar predstavlja dokumente, ki jih je ljubljanski nadškof Anton Vovk v letih 1945-1963 posredoval Svetemu sedežu. V pričujoči publikaciji je objavljenih in komentiranih 14 ohranjenih dokumentov – 13 jih hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana, enega pa Arhiv Republike Slovenije. Izbrani dokumenti […]

Sklepi 30. zborovanja ADS v Rimskih Toplicah, 30. 9. – 1. 10. 2021

UGOTOVITVE IN SKLEPI 30. ZBOROVANJA ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE Rimske Toplice, 30. 9. ­– 1. 10. 2021 Tema 30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, ki je potekalo v Rimskih Toplicah od 30. 9. do 1. 10. 2021, je bila v luči težav, ki se pojavljajo pri izvajanju arhivske službe posvečena tematiki hibridnih arhivov. Arhivisti smo vedno bolj odvisni od informacijskih […]

20. oktober – dan slovenskih arhivov

Dokument in/ali datoteka? Čemu arhivistika v 21. stoletju? Prepričan sem, da ni arhivista, ki ni bil vsaj enkrat soočen z vprašanjem, kaj pravzaprav počne predstavnik našega poklica. Kakšne so njegove glavne naloge? Na videz preprosto vprašanje, ki pa v drugem desetletju 21. stoletja vendarle zahteva nekaj dodatnega premisleka, ki ga bom pokušal razviti v tem […]

Zahvala

V petek, 1. oktobra 2021, smo v Rimskih Toplicah zaključili 30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije. Letošnja tema, Hibridni arhivi pri javnopravnih osebah: pomisleki in težave zaradi sočasnega upravljanja z gradivom v elektronski obliki in gradivom v fizični obliki; kako slednje vpliva na izvajanje arhivske javne službe, je predstavila načine, kako v pogojih, ko se gradivo […]

Viri 28-29 ponovno na voljo

V Arhivu Republike Slovenije, kjer je tudi sedež Arhivskega društva Slovenije, smo 2. septembra 2021 skupaj z nečakinjo pokojnega duhovnika in teologa Franceta Dolinarja (1915-1983), Margarito Mario Dolinar Hrovat, odpečatili dve omari, v katerih so bili od leta 2009 shranjeni izvodi knjige Viri 28-29: Bojevnika za svobodo in slovenstvo: France Dolinar – Ruda Jurčec: epistolae […]

30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije Rimske Toplice, 30. 9. – 1. 10. 2021 Spoštovani, v soorganizaciji z Zgodovinskim arhivom Celje vas vabimo na 30. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, ki bo 30. septembra in 1. oktobra 2021 v Rimskih Toplicah, in sicer v hotelu Rimske Terme. Letošnja obravnavana tema bo Hibridni arhivi pri javnopravnih osebah: pomisleki […]

Mednarodni arhivski teden 2021

Tudi letos Mednarodni arhivski svet (ICA) za mednarodni arhivski teden – #IAW2021 – ponuja obsežen program spletnih seminarjev, na katerih bodo strokovnjakinje in strokovnjaki iz arhivov in arhivskega področja delili svoje poglede na #EmpoweringArchives oziroma opolnomočenje arhivov. Vodilne teme letošnjih pogovorov bodo: Odgovornost in preglednost. Sodelovanje in mreženje. Raznolikost in vključenost. PROGRAM SPLETNIH SEMINARJEV [klik]. […]

Razpis teme – 30. zborovanje ADS

30. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE V SODELOVANJU Z ZGODOVINSKIM ARHIVOM CELJE 2021 Na podlagi vseh prejetih pripomb in predlogov, ki so bili predstavljeni izvršnemu odboru Arhivskega društva Slovenije, je izbran naslov teme 30. zborovanja ADS, ki bo v začetku oktobra 2021 potekalo v soorganizaciji z Zgodovinskim arhivom Celje: Hibridni arhivi pri javnopravnih osebah: pomisleki in […]

In memoriam

Vladimir Žumer (1949–2021) Kar koli v življenju delaš, delaj preudarno in misli na konec. “Latinski pregovor je priljubljeno delovno in življenjsko vodilo, po katerem se je od študentskih let ravnal Vladimir Žumer,” je v Arhivih ob 70-letnici dr. Vladimirja Žumra napisala dr. Ljuba Dornik Šubelj. Vladimir Žumer se je rodil 26. avgusta 1949 v Voklem […]

Vabilo na zbor članov 2021

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje KORESPONDENČNI ZBOR ČLANOV od petka, 26. marca 2021 od 10. ure, do ponedeljka, 29. marca 2021 do 12. ure. Dnevni red: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika. Poročilo o delu društva v letu 2020. Finančno poročilo za leto […]

Arhivi 43 (2020), št. 2

Konec leta 2020 je izšla še druga številka 43. letnika revije Arhivi. Osrednji del številke je tematski – nalezljive bolezni skozi čas. Obdobje, v katerem živimo, namreč močno zaznamuje epidemija in tudi v preteklosti so razne nalezljive bolezni spreminjale način življenja, krojile usode posameznikov in vplivale na dogajanje v družbi. Tokrat zgodbe že minulih epidemij […]

In memoriam

Ivan Nemanič (1931–2021) V 90. letu se je od nas poslovil dolgoletni član društva. Arhivist, ki je z izjemnim delom pripomogel k ohranitvi in varovanju slovenske filmske arhivske kulturne dediščine. Ivan Nemanič je bil rojen 19. aprila 1931 v Slamni vasi pri Metliki. Po vojni je obiskoval gimnazijo v Metliki in Črnomlju, kjer je leta […]

In memoriam

Prof. dr. Jože Žontar (1932–2020) Od nas se je poslovil častni član društva prof. dr. Jože Žontar, ki je bil leta 2002 prvi prejemnik Aškerčeve nagrade, za katero je bil v tistem letu predlagan kar štirikrat. Prof. dr. Jože Žontar se je rodil 15. marca 1932 v Kranju. Zgodovini se je zapisal leta 1955 z […]

Voščilo predsednika društva ob 20. oktobru – dnevu slovenskih arhivov

Voščilo predsednika društva ob 20. oktobru – dnevu slovenskih arhivov Tako kot vsako leto arhivisti 20. oktobra z veseljem in verjamem, da tudi s ponosom, obeležujemo dan slovenskih arhivov. Letošnjega si bomo še posebej zapomnili, saj je izbruh epidemije novega koronavirusa močno zarezal v naše vsakdanje življenje, predvsem pa v naše vsakodnevne službene navade. Če […]

Podelitev Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj za leto 2020

Arhivsko društvo Slovenije bo danes, 16. oktobra, ob 12. uri v Veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše podelilo Aškerčevo nagrado in Aškerčevi priznanji za obdobje 2019–2020, ki jih bienalno podeljuje za posebne dosežke na področju arhivistike in popularizacije arhivske dejavnosti. Aškerčevo nagrado za življenjsko delo letos prejme Marija Hernja Masten. Eno Aškerčevo priznanje prejmeta Vesna […]

In memoriam

Marija Oblak Čarni (1932 – 2020) Pretekli konec tedna se je od nas poslovila Marija Oblak Čarni. Od nas je odšla starosta slovenske arhivistike, ki je s svojim neprecenljivim znanjem, prizadevnostjo in energijo pomagala postavljati njene temelje. Arhivistiki je bila predana vse od leta 1960, ko je opravila arhivski strokovni izpit. V slovenskih arhivih je […]

Javni poziv za predlaganje kandidatov za prejemnike Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj

Na podlagi 41. in 42. člena Pravil Arhivskega društva Slovenije ter Pravilnika o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj pri Arhivskem društvu Slovenije objavlja JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE AŠKERČEVE NAGRADE IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ Aškerčeve nagrade se podeljuje za: izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike, […]

Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj

Na podlagi 21., 41. in 42. člena Pravil Arhivskega društva Slovenije je zbor članov Arhivskega društva Slovenije na svojem rednem zasedanju dne 30. marca 2020 sprejel: PRAVILNIK O PODELJEVANJU AŠKERČEVIH NAGRAD IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj (v nadaljevanju: nagrade in priznanja), postopek […]

Pravilnik o disciplinskem postopku Arhivskega društva Slovenije

Na podlagi 21., 34. in 35. člena Pravil Arhivskega društva Slovenije je zbor članov Arhivskega društva Slovenije na svojem rednem zasedanju, dne 30. marca 2020, sprejel naslednji: PRAVILNIK O DISCIPLINSKEM POSTOPKU ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE I. Splošne določbe 1. člen Ta pravilnik določa disciplinske kršitve in postopke za ugotavljanje in odločanje o disciplinski odgovornosti ter izrekanje […]

Vabilo na zbor članov

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje Z B O R    Č L A N O V v petek, 27. marca 2020. Zbor bo potekal korespondenčno od 27. marca od 10. ure do 30. marca do 12. ure. Dnevni red: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev […]

[Javna obravnava] Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj

Spoštovani,   v obdobju med 9. in 16. marcem 2020 bo potekala javna obravnava Pravilnika o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj. Svoje pripombe sporočite na el. naslov tajnik@arhivsko-drustvo.si. Več o Aškerčevih nagradah in priznanjih lahko preberete na spletni strani društva – klik. Za podrobnejše informacije oziroma prejem pravil v fizični obliki (v kolikor jih niste prejeli v elektronski) […]

[Javna obravnava] Disciplinski pravilnik

Spoštovani člani Društva,   častno razsodišče Društva vodi svoje postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme zbor članov Društva. V obdobju med 21. in 28. februarjem (bo) poteka(la) javna obravnava Disciplinskega pravilnika Arhivskega društva Slovenije. Za podrobnejše informacije oziroma prejem pravil v fizični obliki (v kolikor jih niste prejeli […]

Kolokvij o razumevanju in izvajanju arhivske zakonodaje

Ob sklepu 29. zborovanja Arhivskega društva Slovenije je bila podana pobuda, da se organizira izobraževanje za delavce v arhivih na temo razumevanja in tolmačenja arhivske zakonodaje. S tem namenom društvo 5. februarja 2020 za svoje člane organizira 1. kolokvij o razumevanju in izvajanju arhivske zakonodaje. Obravnavane teme bodo: definicija in register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva, […]

[Viri 42] Aleksandra Gačić: Ko zatonejo sanje romantičnega Jugoslovana – izseljenski dnevnik dr. Bogumila Vošnjaka

V teh dneh je izšla 42 številka zbirke Viri. V letošnji številki dr. Aleksandra Gačić predstavlja življenje dr. Bogumila Vošnjaka med leti 1948 in 1959. Izseljenski dnevnik dr. Bogumila Vošnjaka je odlično in hkrati nenadejano nadaljevanje Vošnjakovega dnevnika iz vélike vojne, ki ga je leta 1994 objavil mag. Vladimir Kološa. Letos sicer mineva 60 let […]

20. oktober – dan slovenskih arhivov

20. oktobra 1943 je Načelnik odseka za narodno vzgojo in prosveto na osvobojenem slovenskem ozemlju Okrožnemu kulturnemu referentu v Velikih Laščah poslal dopis, v katerem je pisalo: »Po osebnih sporočilih smo izvedeli, da gre na gradu Turjaku v izgubo mnogo arhivskega gradiva iz arhiva Turjačanov. Gradivo ima gotovo mnogo dragocenih podatkov o preteklosti tako kraja […]

Sklepi 29. zborovanja ADS v Mariboru, 3. – 4. oktober 2019

Skupina za sklepe zborovanja v sestavi: mag. Nada Čibej, mag. Drago Trpin in Katja Zupanič je oblikovala naslednje sklepe: Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi se morajo uskladiti glede delitve pristojnosti pri ustvarjalcih z organizacijskimi oziroma območnimi enotami in skladno z dogovorom določiti pravilen status tem enotam in ustrezno pristojnost. REGUST je dober pripomoček za […]

Zahvala

V petek, 4. oktobra, se je v Mariboru zaključilo 29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije. Letošnja tema, Vzpostavitev Registra ustvarjalcev arhivskega gradiva, je morda na prvi pogled zvenela precej specifično, vendar smo ugotovili, da je RegUst tesno povezan z arhivskim vsakdanom. V dveh dneh srečanj smo predstavili tudi situacije in vprašanja, s katerimi smo se srečevali […]

29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Maribor, 3. in 4. oktober 2019 Spoštovani, skupaj z gostiteljem Pokrajinskim arhivom Maribor vas vljudno vabimo na 29. zborovanje društva, kjer bo obravnavana tema Vzpostavitev Registra ustvarjalcev arhivskega gradiva. Javni arhivi vodijo register javnopravnih oseb, političnih strank in zasebnopravnih oseb, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega […]

Strokovna ekskurzija v Koper in zaledje

Letošnja enodnevna strokovna ekskurzija arhivskega društva bo namenjena raziskovanju Kopra in severozahodne Istre. V petek, 7. junija 2019, nas bo pot najprej vodila do Kopra, kjer nas bodo pričakali kolegi iz Pokrajinskega arhiva v Kopru in nas popeljali na ogled znanih in manj znanih koprskih znamenitosti. Po ogledu mesta se bomo zapeljali v Simonov zaliv […]

[Viri 41] Nataša Budna Kodrič: Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1858)

V četrtek, 14. marca 2019, so dr. Katarina Keber, višja znanstvena sodelavka na ZRC SAZU, dr. Zdenka Bonin, urednica zbirke Viri in avtorica tokratne izdaje Nataša Budna Kodrič v Arhivu Republike Slovenije predstavile knjigo Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1958). V Virih je objavljen del korespondence, ki je ohranjena v Zgodovinskem arhivu Ljubljana v fondu Graščina […]

Javna obravnava Pravil Arhivskega društva Slovenije

Spoštovani člani društva,   na podlagi predhodnih določb Zakona o nevladnih organizacijah/ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18 morajo društva in druge pravne osebe, ki imajo status delovanja v javnem interesu, uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ter najkasneje do 31. marca 2019 Ministrstvu za […]

Opomnik za prijavo teme za 29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije je na svoji 4. seji, dne 19. decembra 2018, izbral naslov teme 29. zborovanja ADS. Na podlagi predlogov članov društva je izvršni odbor na svoji 5. seji, 19. februarja 2019, razširil temo, spremenil naslov in podaljšal rok za prijavo referatov. Naslov teme 29. zborovanja ADS, ki bo potekalo 3. in […]

Poziv k sodelovanju (Zborovanje ADS 2019)

3. in 4. oktobra 2019 bo v Mariboru potekalo 29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, katerega osrednja tema bo Valorizacija pravnih oseb javnega prava in zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki so nosilci javnih pooblastil ali izvajalci javnih služb. K sodelovanju vabimo tudi vas.  Poziv k sodelovanju

Slovesna podelitev Aškerčeve nagrade in priznanj

Dne 17. oktobra 2018 je potekala podelitev Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj. Vabljeni k ogledu utrinkov v GALERIJI FOTOGRAFIJ. Za pomoč pri izvedbi devete podelitve Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj za posebne dosežke v arhivistiki se zahvaljujemo:

Poročilo o delu društva za 2017

1. Organizacija izobraževalnih vsebin ADS: – 28. zborovanje ADS z naslovom: Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom, Portorož, 05. in 06. oktober 2017 2. Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah: – Posvetovanje arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine, Jajce (BiH), 17. – 19. maj 2017 (udeležila se ga je Aleksandra […]

Ekskurzija v Posavje

Vljudno vabljeni na strokovno ekskurzijo Arhivskega društva Slovenije v Posavje, ki bo dne 1. 6. 2018. Ekskurzija ADS v Posavje

Volilni občni zbor ADS 2018

Dne 22. 03. 2018 je potekal volilni občni zbor Arhivskega društva Slovenije, na katerem smo izvolili tudi novo predsednico društva mag. Hano Habjan. Dosedanji predsednici Aleksandri Pavšič Milost pa se zahvaljujemo za njeno požrtvovalno delo. Galerija slik

Sklepi 28. zborovanja ADS v Portorožu, 05. in 06. oktober 2017

Tema: ČLOVEŠKI VIRI V ARHIVIH IN NOVI IZZIVI V ZVEZI Z E-GRADIVOM Pri izboru teme zborovanja smo izhajali iz dejstva, da zaradi tehnološkega razvoja nastaja vse več dokumentarnega in arhivskega gradiva elektronski obliki, ki zahteva poseben pristop tako glede hrambe kot glede uporabe. Glede na to se postavlja vprašanje kateri poklicni profili bodo v prihodnje, […]

28. zborovanje ADS v Portorožu

Dne 5. in 6. oktobra 2017 je v hotelu Histrion v Portorožu potekalo 28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije. Galerijo slik si lahko ogledate v galeriji na spodnji povezavi. Galerija slik

28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Objavljamo program in prijavnico za udeležbo na 28. zborovanju Arhivskega društva Slovenije, ki se bo odvijalo med 5. in 6. oktobrom 2017 v Portorožu, hotel Histrion. Vljudno vabljeni! Spremni dopis Program in prijavnica za udeležbo na 28. zborovanju ADS

Poročilo o delu društva za 2016

1. Izdajateljska dejavnost: Arhivi: izdani dve številki 39. letnika; Viri: izdana št. 39: Jure Volčjak: Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 2. del: 1761-1824. 2. Mednarodno sodelovanje: Mednarodna okrogla miza arhivistov Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Vojvodine z naslovom: Arhivi in trg, Lukovac (BIH), 12. -13. maj 2016. Izkušnje Arhiva RS in Pokrajinskega arhiva Koper […]

Občni zbor 2017

Dne 28. 03. 2017 je potekal občni zbor Arhivskega društva Slovenije. Utrinke si lahko ogledate v galeriji slik.  

Poziv k sodelovanju (Zborovanje ADS 2017)

Oktobra 2017 bo v Portorožu potekalo 28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, katerega osrednja tema bodo Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom. K sodelovanju vabimo tudi vas. Poziv k sodelovanju  

Podelitev Aškerčeve nagrade in priznanja 2016

Dne 18.10.2016 je potekala slavnostna podelitev Aškerčeve nagrade in priznanja. Nagrado za življensko delo na področju slovenske arhivistike, zlasti posredovanja arhivske dediščine javnosti, organizacije študijskega programa arhivistike in dosežkov na arhivskem področju v mednarodnem merilu je prejel dr. Peter Pavel Klasinc. Aškerčevo priznanje za vodenje in realizacijo projekta slovenskih arhivov z naslovomArhivi – zakladnice spomina […]

Poročilo o delu društva za 2015

Poročilo o delu društva za leto 2015 Arhivi (izdaja dveh številk, prva junija, druga številka decembra) Viri št. 38: Pavle Čelik: Cesarsko-kraljeva finančna straža 1843-1918 Občni zbor, 3.2015 Mednarodno sodelovanje: – 8. julij 2015, Konferenca društva madžarskih arhivistov, Gödöllő, tema Arhivski dokumenti, ki se nanašajo na preteklost Madžarske, v arhivih Ruske federacije – možnosti raziskovanja […]

Občni zbor 2016

Včeraj je v Arhivu RS potekal redni zbor članov Arhivskega društva Slovenije. Nekaterim članom odborov je potekel mandat, namesto njih smo izvolili nove. Prav tako je mandat potekel predsednici Sonja Jazbec, ki jo je nasledila Aleksandra Pavšič Milost. Novi predsednici in vsem novoizvoljenim članom iskreno čestitamo, ter jim želimo veliko uspeha pri delu.

Predstavitev Virov

V Arhivu RS je v sredo, 2. marca, potekala predstavitev 38. številke Virov, ki sta jo pripravila urednica Virov dr. Zdenka Bonin in avtor Pavel Čelik. Knjiga z naslovom ” Cesarsko – kraljeva finančna straža na Slovenskem 1843 – 1918″ prinaša izčrpne podatke o razvoju in delovanju finančne straže na slovenskih tleh.

Zakonodaja

Odprta je javna razprava glede predloga nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Več informacij najdete tukaj.

Novoletno voščilo

Arhivsko društvo Slovenije vam v letu 2016 želi veliko znanja, vztrajnosti in inovativnosti, ki naj se zrcalijo v doseženih uspehih!

Konec leta je pred vrati…

zato smo se člani IO ADS sestali na letošnji zadnji seji, na kateri smo pregledali naše delo v tem letu in zastavili nove naloge za prihodnje leto, nato pa smo druženje nadaljevali v sproščenem vzdušju na skupnem kosilu.

Podarite našemu društvu del dohodnine!

Vsako leto nam država omogoči, da lahko do 0,5% dohodnine poklonimo nevladnim organizacijam, ki jim zaupamo in cenimo njihovo delo. Del dohodnine, ki ga namenite v dobrodelne namene, v nobenem primeru ne vpliva na višino preplačane dohodnine, ki vam jo država vrne. Če svoje pravice do donacije v dobrodelne namene ne izkoristite, to pomeni le, […]

Pišejo o nas…

Danes se v Štajerskem tedniku piše tudi o Arhivskem društvu Slovenije in skorajšnjem 27. zborovanju na Ptuju.   Kratka reportaža Ptujske televizije s 27. zborovanja Arhivskega društva Slovenije.

Sklepi 27. zborovanja ADS na Ptuju, 15. – 16. oktober 2015

Udeleženci 27. zborovanja Arhivskega društva Slovenije, ki je potekalo od 15.–16. oktobra 2015 na Ptuju sprejemamo naslednje ugotovitve in sklepe:   Nova arhivska zakonodaja je tudi pri uporabnikih arhivskega gradiva uvedla red in spoštovanje novih predpisov, prav tako pa odpravila neupravičen strah pred nedostopnostjo arhivskega gradiva.   Diskusija, ki izhaja iz strokovne in inšpekcijske prakse […]

Poročilo in fotografije s 27. zborovanja ADS

zborovanje Arhivskega društva Slovenije, 15. in 16. oktober 2015, Ptuj     Arhivsko društvo Slovenije je med 15. in 16. oktobrom 2015 na Ptuju, v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom na Ptuju, pripravilo že 27. zborovanje Arhivskega društva Slovenije z naslovom Arhivi na razpotju. Zborovanje je potekalo v Hotelu Primus, namenjeno pa je izobraževanju arhivskih delavcev,  […]

Čestitka ob Mednarodnem arhivskem dnevu

8. junij 2015 Čestitamo vsem zaposlenim v arhivih ob jutrišnjem Mednarodnem arhivskem dnevu! Arhivsko društvo Slovenije, je v ta namen svojo dejavnost predstavilo na današnji tiskovni konferenci, ki je potekala v Zgodovinskem arhivu Celje.

Scroll to top