novice_in_dogodki

Vabilo na zbor članov

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje Z B O R    Č L A N O V v petek, 27. marca 2020. Zbor bo potekal korespondenčno od 27. marca od 10. ure do 30. marca do 12. ure. Dnevni red: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev […]

[Javna obravnava] Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj

Spoštovani,   v obdobju med 9. in 16. marcem 2020 bo potekala javna obravnava Pravilnika o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj. Svoje pripombe sporočite na el. naslov tajnik@arhivsko-drustvo.si. Več o Aškerčevih nagradah in priznanjih lahko preberete na spletni strani društva – klik. Za podrobnejše informacije oziroma prejem pravil v fizični obliki (v kolikor jih niste prejeli v elektronski) […]

[Javna obravnava] Disciplinski pravilnik

Spoštovani člani Društva,   častno razsodišče Društva vodi svoje postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme zbor članov Društva. V obdobju med 21. in 28. februarjem (bo) poteka(la) javna obravnava Disciplinskega pravilnika Arhivskega društva Slovenije. Za podrobnejše informacije oziroma prejem pravil v fizični obliki (v kolikor jih niste prejeli […]

Kolokvij o razumevanju in izvajanju arhivske zakonodaje

Ob sklepu 29. zborovanja Arhivskega društva Slovenije je bila podana pobuda, da se organizira izobraževanje za delavce v arhivih na temo razumevanja in tolmačenja arhivske zakonodaje. S tem namenom društvo 5. februarja 2020 za svoje člane organizira 1. kolokvij o razumevanju in izvajanju arhivske zakonodaje. Obravnavane teme bodo: definicija in register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva, […]

[Viri 42] Aleksandra Gačić: Ko zatonejo sanje romantičnega Jugoslovana – izseljenski dnevnik dr. Bogumila Vošnjaka

V teh dneh je izšla 42 številka zbirke Viri. V letošnji številki dr. Aleksandra Gačić predstavlja življenje dr. Bogumila Vošnjaka med leti 1948 in 1959. Izseljenski dnevnik dr. Bogumila Vošnjaka je odlično in hkrati nenadejano nadaljevanje Vošnjakovega dnevnika iz vélike vojne, ki ga je leta 1994 objavil mag. Vladimir Kološa. Letos sicer mineva 60 let […]

20. oktober – dan slovenskih arhivov

20. oktobra 1943 je Načelnik odseka za narodno vzgojo in prosveto na osvobojenem slovenskem ozemlju Okrožnemu kulturnemu referentu v Velikih Laščah poslal dopis, v katerem je pisalo: »Po osebnih sporočilih smo izvedeli, da gre na gradu Turjaku v izgubo mnogo arhivskega gradiva iz arhiva Turjačanov. Gradivo ima gotovo mnogo dragocenih podatkov o preteklosti tako kraja […]

Zahvala

V petek, 4. oktobra, se je v Mariboru zaključilo 29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije. Letošnja tema, Vzpostavitev Registra ustvarjalcev arhivskega gradiva, je morda na prvi pogled zvenela precej specifično, vendar smo ugotovili, da je RegUst tesno povezan z arhivskim vsakdanom. V dveh dneh srečanj smo predstavili tudi situacije in vprašanja, s katerimi smo se srečevali […]

29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Maribor, 3. in 4. oktober 2019 Spoštovani, skupaj z gostiteljem Pokrajinskim arhivom Maribor vas vljudno vabimo na 29. zborovanje društva, kjer bo obravnavana tema Vzpostavitev Registra ustvarjalcev arhivskega gradiva. Javni arhivi vodijo register javnopravnih oseb, političnih strank in zasebnopravnih oseb, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega […]

Strokovna ekskurzija v Koper in zaledje

Letošnja enodnevna strokovna ekskurzija arhivskega društva bo namenjena raziskovanju Kopra in severozahodne Istre. V petek, 7. junija 2019, nas bo pot najprej vodila do Kopra, kjer nas bodo pričakali kolegi iz Pokrajinskega arhiva v Kopru in nas popeljali na ogled znanih in manj znanih koprskih znamenitosti. Po ogledu mesta se bomo zapeljali v Simonov zaliv […]

[Viri 41] Nataša Budna Kodrič: Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1858)

V četrtek, 14. marca 2019, so dr. Katarina Keber, višja znanstvena sodelavka na ZRC SAZU, dr. Zdenka Bonin, urednica zbirke Viri in avtorica tokratne izdaje Nataša Budna Kodrič v Arhivu Republike Slovenije predstavile knjigo Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1958). V Virih je objavljen del korespondence, ki je ohranjena v Zgodovinskem arhivu Ljubljana v fondu Graščina […]

Javna obravnava Pravil Arhivskega društva Slovenije

Spoštovani člani društva,   na podlagi predhodnih določb Zakona o nevladnih organizacijah/ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18 morajo društva in druge pravne osebe, ki imajo status delovanja v javnem interesu, uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ter najkasneje do 31. marca 2019 Ministrstvu za […]

Opomnik za prijavo teme za 29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije je na svoji 4. seji, dne 19. decembra 2018, izbral naslov teme 29. zborovanja ADS. Na podlagi predlogov članov društva je izvršni odbor na svoji 5. seji, 19. februarja 2019, razširil temo, spremenil naslov in podaljšal rok za prijavo referatov. Naslov teme 29. zborovanja ADS, ki bo potekalo 3. in […]

Poziv k sodelovanju (Zborovanje ADS 2019)

3. in 4. oktobra 2019 bo v Mariboru potekalo 29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, katerega osrednja tema bo Valorizacija pravnih oseb javnega prava in zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki so nosilci javnih pooblastil ali izvajalci javnih služb. K sodelovanju vabimo tudi vas.  Poziv k sodelovanju

Slovesna podelitev Aškerčeve nagrade in priznanj

Dne 17. oktobra 2018 je potekala podelitev Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj. Vabljeni k ogledu utrinkov v GALERIJI FOTOGRAFIJ. Za pomoč pri izvedbi devete podelitve Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj za posebne dosežke v arhivistiki se zahvaljujemo:

28. zborovanje ADS v Portorožu

Dne 5. in 6. oktobra 2017 je v hotelu Histrion v Portorožu potekalo 28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije. Galerijo slik si lahko ogledate v galeriji na spodnji povezavi. Galerija slik

Poročilo o delu društva za 2015

Poročilo o delu društva za leto 2015 Arhivi (izdaja dveh številk, prva junija, druga številka decembra) Viri št. 38: Pavle Čelik: Cesarsko-kraljeva finančna straža 1843-1918 Občni zbor, 3.2015 Mednarodno sodelovanje: – 8. julij 2015, Konferenca društva madžarskih arhivistov, Gödöllő, tema Arhivski dokumenti, ki se nanašajo na preteklost Madžarske, v arhivih Ruske federacije – možnosti raziskovanja […]

Občni zbor 2016

Včeraj je v Arhivu RS potekal redni zbor članov Arhivskega društva Slovenije. Nekaterim članom odborov je potekel mandat, namesto njih smo izvolili nove. Prav tako je mandat potekel predsednici Sonja Jazbec, ki jo je nasledila Aleksandra Pavšič Milost. Novi predsednici in vsem novoizvoljenim članom iskreno čestitamo, ter jim želimo veliko uspeha pri delu.

Predstavitev Virov

V Arhivu RS je v sredo, 2. marca, potekala predstavitev 38. številke Virov, ki sta jo pripravila urednica Virov dr. Zdenka Bonin in avtor Pavel Čelik. Knjiga z naslovom ” Cesarsko – kraljeva finančna straža na Slovenskem 1843 – 1918″ prinaša izčrpne podatke o razvoju in delovanju finančne straže na slovenskih tleh.

Zakonodaja

Odprta je javna razprava glede predloga nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Več informacij najdete tukaj.

Novoletno voščilo

Arhivsko društvo Slovenije vam v letu 2016 želi veliko znanja, vztrajnosti in inovativnosti, ki naj se zrcalijo v doseženih uspehih!

Konec leta je pred vrati…

zato smo se člani IO ADS sestali na letošnji zadnji seji, na kateri smo pregledali naše delo v tem letu in zastavili nove naloge za prihodnje leto, nato pa smo druženje nadaljevali v sproščenem vzdušju na skupnem kosilu.

Podarite našemu društvu del dohodnine!

Vsako leto nam država omogoči, da lahko do 0,5% dohodnine poklonimo nevladnim organizacijam, ki jim zaupamo in cenimo njihovo delo. Del dohodnine, ki ga namenite v dobrodelne namene, v nobenem primeru ne vpliva na višino preplačane dohodnine, ki vam jo država vrne. Če svoje pravice do donacije v dobrodelne namene ne izkoristite, to pomeni le, […]

Pišejo o nas…

Danes se v Štajerskem tedniku piše tudi o Arhivskem društvu Slovenije in skorajšnjem 27. zborovanju na Ptuju.   Kratka reportaža Ptujske televizije s 27. zborovanja Arhivskega društva Slovenije.

Poročilo in fotografije s 27. zborovanja ADS

zborovanje Arhivskega društva Slovenije, 15. in 16. oktober 2015, Ptuj     Arhivsko društvo Slovenije je med 15. in 16. oktobrom 2015 na Ptuju, v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom na Ptuju, pripravilo že 27. zborovanje Arhivskega društva Slovenije z naslovom Arhivi na razpotju. Zborovanje je potekalo v Hotelu Primus, namenjeno pa je izobraževanju arhivskih delavcev,  […]

Čestitka ob Mednarodnem arhivskem dnevu

8. junij 2015 Čestitamo vsem zaposlenim v arhivih ob jutrišnjem Mednarodnem arhivskem dnevu! Arhivsko društvo Slovenije, je v ta namen svojo dejavnost predstavilo na današnji tiskovni konferenci, ki je potekala v Zgodovinskem arhivu Celje.

Mednarodna konferenca in okrogla miza v Marija Bistrici

12. maj 2015 Arhivsko društvo Slovenije je sodelovalo na Mednarodni konferenci in okrogli mizi v Marija Bistrici, ki jo je letošnje leto organiziralo Hrvaško arhivsko društvo. Tema konference je bila “Intelektualna lastnina v arhivih” in zaradi aktualnosti teme bomo o njej spregovorili še v Sloveniji, v jesenskem času.

Scroll to top