[Viri 45] Vabilo na predstavitev nove izdaje zbirke Viri

Arhivsko društvo Slovenije
Vas vljudno vabi na

predstavitev zbirke VIRI

KORESPONDENCA JOŽEFINE IN FIDELIJA TERPINC II
Pisma za Jožefino (pred 1821–1871)
(VIRI št. 45, Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana 2022, 149 str.)  

avtorice Nataše Budna Kodrič

Pričujoči zvezek zbirke predstavlja sicer logično nadaljevanje leta 2018 objavljene korespondence zakoncev Terpinc, a tokrat le tisto, ki je bila namenjena Jožefini in njeni pohčerjenki Emiliji Garc, por. Baumgartner. 81 izbranih pisem iz fonda Gospostvo Fužine, ki ga hrani Zgodovinski arhiv v Ljubljani, je v nemškem, angleškem in francoskem jeziku v obdobju od nekako malce izpred leta 1821 pa vse do 1871 napisalo okoli 20 posameznikov iz Ljubljane, Novega mesta, Gradca, Dunaja, Londona in Montevidea, povečini Terpinčevih prijateljic, zaupnic ali pa zgolj znank. So izredno zanimiva, osebna in izpovedna, po drugi strani pa polna omemb tedanjih (pomembnih) dogodkov in znanih oseb.

Publikacijo bosta predstavila urednik zbirke Viri dr. Dejan Zadravec in avtorica Nataša Budna Kodrič. 

Predstavitev bo v četrtek, 23. marca 2023, ob 9:30 uri v avli Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1.

Izid publikacije je omogočilo Ministrstvo za kulturo.


Viri na spletu


[Viri 45] Vabilo na predstavitev nove izdaje zbirke Viri
Scroll to top