Viri

Pobudo za ustanovitev zbirke Viri sta leta 1972 dali Sekcija za občo in narodno zgodovino pri Inštitutu za zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Arhivsko društvo Slovenije z utemeljitvijo, “da spadajo kritične edicije pomembnih virov med zelo pomembne naloge naše znanosti”. Konkretno izvedbo zadane naloge so poverili Arhivskemu društvu Slovenije.

Izhajanje publikacije omogoča Ministrstvo za kulturo RS.

Do sedaj je izšlo 41 številk.

Viri št. 41
Viri št. 40
Viri št. 39
Viri št. 38
Viri št. 37
Viri št. 36
Viri št. 35
Viri št. 34
Viri št. 33
Viri št. 32
Viri št. 31
Viri št. 30