[Viri 44] France Martin Dolinar: Ljubljanska škofija v dokumentih (nad)škofa Antona Vovka Svetemu sedežu 1945-1963

V teh dneh je v seriji Viri izšla 44. številka, v kateri dr. France Martin Dolinar predstavlja dokumente, ki jih je ljubljanski nadškof Anton Vovk v letih 1945-1963 posredoval Svetemu sedežu.

V pričujoči publikaciji je objavljenih in komentiranih 14 ohranjenih dokumentov – 13 jih hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana, enega pa Arhiv Republike Slovenije.

Izbrani dokumenti pričujejo o Vovkovi izjemni prizadevnosti, da bi v izrednih razmerah po drugi svetovni vojni duhovnikom in vernikom nudil vso možno duhovno oskrbo, jim bil trdna opora, ko je bila njihova vera na preizkušnji, ter o njegovi nedeljeni povezanosti s svetim očetom. Istočasno pa so ti dokumenti izjemen vir, ki nam pomaga razumeti razmere v ljubljanski škofiji v času Vovkovega vodenja škofije.

Za nakup publikacije pišite na tajnik@arhivsko-drustvo.si – cena izvoda je 20,00 EUR. Spletna izdaja je brezplačno na voljo tukaj.

[Viri 44] France Martin Dolinar: Ljubljanska škofija v dokumentih (nad)škofa Antona Vovka Svetemu sedežu 1945-1963
Scroll to top