Zahvala

V petek, 6. oktobra 2023, smo v Bohinjski Bistrici zaključili 31. zborovanje Arhivskega društva Slovenije.

Letošnja tema, Arhivi kot centri informacij: možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva, je predstavila pregled vpeljave digitalnih procesov pri ohranjanju, obdelavi in interpretaciji kot posredovanju arhivskega gradiva zainteresirani javnosti, v slovenskih arhivih. Na podlagi prispevkov kolegov smo udeleženci analizirali opravljeno delo, prednosti, slabosti, napake in morebitne rešitve na področju digitalizacije.

Drugi dan zborovanja smo zaključili z zanimivimi prispevki, a je vsekakor večji poudarek bil namenjen okrogli mizi. Rdečo nit pogovora je predstavljala umetna inteligenca in možnosti vpeljave novih digitalnih procesov v arhive, prenos dobrih praks iz sorodnih institucij, strokovna terminologija s področja digitalizacije in druga odprta vprašanja. Na okrogli mizi so sodelovali: dr. Marko Grobelnik (Institut Jožef Stefan), dr. Tatjana Hajtnik (Arhiv Republike Slovenije), dr. Miroslav Novak (Pokrajinski arhiv Maribor), dr. Marko Robnik Šikonja (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko) in dr. Zdenka Semlič Rajh (Zgodovinski arhiv Ljubljana), ki je okroglo mizo tudi povezovala. Zanimanje zanjo je bilo veliko, saj smo zagotovili za naše člane še spremljale slednje preko zoom povezave v živo. V določenem oziru je bila izvedba okrogle mize v takšnem pogledu »zgodovinska«, saj je na slednji sodelovala tudi »umetna inteligenca«.

Hvala zaposlenim v Zgodovinskem arhivu Ljubljana za aktivno sodelovanje pri organizaciji zborovanja, hvala županu občine Bohinj, gospodu Jožetu Sodji, za uvodne besede, hvala direktorju hotela Eco Bohinj Anžetu Čoklu, hvala referentom za napisane in predstavljene prispevke in hvala sponzorjem: Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Almi Mater Europea, Arhivu Republike Slovenije v okviru projekta e-ARH.si, ki je financiran iz Načrta za okrevanje in odpornost, podjetjem Trevis, Mikrografija, Logitus in Crescat.

In najpomembnejše – hvala udeleženkam in udeležencem za pozornost in sodelovanje.

Se vidimo čez dve leti.

Zahvala
Scroll to top