Alma Mater Europaea – ECM sponzor 31. zborovanja ADS

Katedra za arhivistiko na Alma Mater Europaea – ECM je kot eden izmed glavnih sponzorjev in z udeležbo profesorjev ter študentov arhivistike aktivno sodelovala na 31. zborovanju Arhivskega društva Slovenije.

Na Alma Mater Europaea – ECM razvijamo arhivistiko kot samostojno, akademsko, multidiciplinarno in interdisciplinarno znanost. Širino zagotavljamo z velikim številom predmetov tako na 1. bolonjski stopnji, kjer izobražujemo diplomirane arhiviste, na 2. bolonjski stopnji, kjer izobražujemo magistre arhivistike in dokumentologije, kot na 3. bolonjski stopnji, kjer izobražujemo doktorje arhivskih znanosti.

Zanimanje za študij arhivistike na vseh treh stopnjah raste, posebej pa je zanimivo to, da se na študij prijavlja zmeraj večje število tujcev. V Sloveniji je arhivska služba zakonsko dobro opredeljena, a vendar pogrešamo realne rešitve in implementacijo zakonodaje v arhivsko teorijo in prakso tako v pristojnih, kakor tudi v arhivskih službah pri ustvarjalcih.

Znanja, ki so zadostovala za urejanje klasičnega arhivskega in dokumentarnega gradiva, je danes potrebno dopolniti s vprašanji elektronskega arhiviranja, digitalizacije, umetne inteligence, dostopa do zaupnih podatkov, itd.

Mnoge stvari se spreminjajo, najbolj pa vprašanja materialnega varovanja tako klasičnih, kakor tudi novih nosilcev informacij.

V študijskem procesu na Alma Mater Europaea – ECM sodelujejo habilitirani profesorji za področje arhivistike, ki so tudi uveljavljeni arhivisti v mnogih pristojnih arhivih tako v Sloveniji, kot v tujini. Želimo si, da bi se postopek pridobivanja koncesij kmalu uresničil.

Alma Mater Europaea – ECM sponzor 31. zborovanja ADS
Scroll to top