Arhivi

Revija ARHIVI

Revija ARHIVI je glasilo Arhivskega društva Slovenije in arhivov Slovenije ter obenem osrednja publikacija arhivske stroke v Sloveniji.
V njej zasledimo strokovne članke in razprave s področja arhivistike, vede o virih in prispevke o strukturi in zgodovini uprave.
Poleg obravnav metod arhivskega dela se v njej objavljajo tudi predpisi o arhivskem gradivu in arhivski službi, zgodovini arhivov, konzervaciji in restavraciji ter reprodukciji dokumentov. Revija spremlja tudi razvoj arhivistike po svetu in aktualna vprašanja s področja zaščite in hranjenja novih oblik zapisov informacij na računalniških medijih.
Arhivi izhajajo že od leta 1978. Vse do leta 2000 so izhajali kot ena dvojna številka na leto, od leta 2000 pa izideta dve samostojni številki na leto.

Revijo sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

UREDNIŠKI ODBOR – EDITORIAL BOARD

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

INSTRUCTION FOR AUTHORS

BIBLIOGRAFSKO KAZALO ARHIVI (1998 – 2007) – 195 KB pdf

BIBLIOGRAFSKO KAZALO ARHIVI I-XX (1978-1997) -590KB pdf

Nekatere članke iz revije Arhivi si lahko ogledate tudi v PDF formatu. Za to potrebujete Adobe Acrobat Reader!


Arhivi 2019, št. 1
Arhivi 2018, št. 2
Arhivi 2018, št. 1
Arhivi 2017, št. 2
Arhivi 2017, št. 1
Arhivi 2016, št. 2
Arhivi 2016, št. 1

Arhivi 2015, št. 2
Arhivi 2015, št. 1
Arhivi 2014, št. 2
Arhivi 2014, št. 1
Arhivi 2013, št. 2
Arhivi 2013, št. 1
Arhivi 2012, št. 2
Arhivi 2012, št. 1
Arhivi 2011, št. 2
Arhivi 2011, št. 1
Arhivi 2010, št. 2
Arhivi 2010, št. 1
Arhivi 2009, št. 2
Arhivi 2009, št. 1
Arhivi 2008, št. 2
Arhivi 2008, št. 1
Arhivi 2007, št. 2
Arhivi 2007, št. 1
Arhivi 2006, št. 2
Arhivi 2006, št. 1
Arhivi 2005, št. 2
Arhivi 2005, št. 1
Arhivi 2004, št. 2
Arhivi 2004, št. 1
Arhivi 2003, št. 2
Arhivi 2003, št. 1
Arhivi 2002, št. 2
Arhivi 2002, št. 1
Arhivi 2001, št. 2
Arhivi 2001, št. 1
Arhivi 2000, št. 2
Arhivi 2000, št. 1
Arhivi 1999, št. 1-2
Arhivi 1998, št. 1-2
Arhivi 1997, št. 1-2
Arhivi 1996, št. 1-2
Arhivi 1995, št. 1-2
Arhivi 1994, št. 1-2
Arhivi 1993, št. 1-2
Arhivi 1992, št. 1-2
Arhivi 1991, št. 1-2
Arhivi 1990, št. 1-2
Arhivi 1989, št. 1-2
Arhivi 1988, št. 1-2
Arhivi 1987, št. 1-2
Arhivi 1986, št. 1-2
Arhivi 1985, št. 1-2
Arhivi 1984, št. 1-2
Arhivi 1982, št. 1-2
Arhivi 1983, št. 1-2

Arhivi 1980, št, 1-2
Arhivi 1981, št. 1-2

Arhivi 1978, št. 1
Arhivi 1979, št. 1-2