29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Maribor, 3. in 4. oktober 2019

Spoštovani,

skupaj z gostiteljem Pokrajinskim arhivom Maribor vas vljudno vabimo na 29. zborovanje društva, kjer bo obravnavana tema Vzpostavitev Registra ustvarjalcev arhivskega gradiva.

Javni arhivi vodijo register javnopravnih oseb, političnih strank in zasebnopravnih oseb, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), za katere na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije in v sodelovanju z Agencijo za javno pravne evidence in storitve ter ministrstvom, pristojnim za upravo, ugotovijo svojo pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko gradivo.

Prijavljeni referenti se v svojih prispevkih sprašujejo, kdaj oziroma ali organizacijske enote ustvarjalcev (proračunskih uporabnikov) obravnavati kot samostojne ustvarjalce, kako pridobiti potrebne informacije in izpeljati postopek razglašanja za ustvarjalca, še posebej ob kadrovski zastopanosti slovenskih arhivov in kako pri tem uporabljati arhivsko zakonodajo.

V okviru zborovanja bo potekala tudi okrogla miza z naslovom Aktualna vprašanja arhivske stroke, na kateri bo tekla razprava in izmenjava izkušenj z različnih področij. Zainteresirane prosimo, da svoja vprašanja oziroma diskusijske prispevke do 20. septembra pošljete v pisni obliki na e-naslov tajnik@arhivsko-drustvo.si ali predsednik@arhivsko-drustvo.si.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi in spoštovani gostje, vsem udeležencem želim prijetno zborovanje v štajerski prestolnici in upam, da bo prineslo veliko dokončnih in jasnih odgovorov na naša vprašanja.

         Hana Habjan
   predsednica društva


Program zborovanja


Prijave so zaključene.

Rok za prijavo je bil 26. 9. 2019.


Kotizacija

Kotizacija znaša:
– 30,00 € za člane društva,
– 50,00 € za nečlane društva.
V kotizacijo je vključen zbornik in ostali materiali za zborovanje, družabni večer v četrtek in pogostitve med odmori.

Kotizacijo nakažite na TRR:
SI56 0208 3001 9446 150 odprt pri NLB d.d.,
s pripisom kotizacija2019
SWIFT: LJBASI2X
davčna številka: 31078745
(v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 nismo zavezanci za DDV)

Če vam kotizacijo plača ustanova, na prijavnico pripišite ime ustanove. Ob individualnih prijavah pošljite kopijo položnice ali drugega dokumenta o plačani kotizaciji na tajnik@arhivsko-drustvo.si ali naslov Arhivsko društvo Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana.


Lokacija zborovanja in nastanitev

Zborovanje bo potekalo v Hotelu City v Mariboru, Ulica Kneza Koclja 22, SI-2000 Maribor.

Ponudba Hotela City Maribor za udeležence zborovanja.


Družabni večer

Družabni večer bo potekal v Vinoteki Rožmarin, Gosposka ulica 8, SI-2000 Maribor.


Udeleženci zborovanja si sami uredijo nastanitev in kosilo!


Dodatne informacije:
Tanja Žohar, tajnica društva
t +386 (0)1 241 42 86
e tajnik@arhivsko-drustvo.si


Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.


Organizacija


Za podporo se zahvaljujemo

 

 

 

    

 

     

29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije
Scroll to top