Zahvala

V petek, 4. oktobra, se je v Mariboru zaključilo 29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije. Letošnja tema, Vzpostavitev Registra ustvarjalcev arhivskega gradiva, je morda na prvi pogled zvenela precej specifično, vendar smo ugotovili, da je RegUst tesno povezan z arhivskim vsakdanom. V dveh dneh srečanj smo predstavili tudi situacije in vprašanja, s katerimi smo se srečevali zadnji dve leti, se o njih pogovorili in nanje poskusili odgovoriti.

Hvala zaposlenim v Pokrajinskem arhivu Maribor za aktivno sodelovanje pri organizaciji zborovanja in večerni sprejem, hvala državni sekretarki na Ministrstvu za kulturo, mag. Petri Culetto, za uvodne besede, hvala referentom za napisane in predstavljene prispevke, na podlagi katerih smo se seznanili s težavami pri delu in skupaj (po)iskali rešitve. Hvala gostom iz tujine, dr. Gernotu Petru Obersteinerju, direktorju Štajerskega deželnega arhiva, mag. Vladanu Vuklišu, predsedniku Upravnega odbora Arhivskega društva Bosne in Hercegovine, dr. Silviji Babić, predsednici Hrvaškega arhivskega društva, in Tamásu Polgárju, direktorju arhiva Šomodske županije pri Madžarskem državnem arhivu, za predstavljen pogled preko naših meja. Hvala kustosu Urošu Doklu iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor za doživeto vodenje skozi napeto zgodovino Maribora v 20. stoletju. In hvala sponzorjem – Alma Mater Europea – ECM, ProArhiv, Trevis, Mikrografija, Inštitut za celulozo in papir ter Logitus – za zaupanje.

In nazadnje – hvala udeleženkam in udeležencem za pozornost in sodelovanje.

Na svidenje čez dve leti.

Foto: Borut Jurca

Zahvala
Scroll to top