Javna obravnava Pravil Arhivskega društva Slovenije

Spoštovani člani društva,
 
na podlagi predhodnih določb Zakona o nevladnih organizacijah/ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18 morajo društva in druge pravne osebe, ki imajo status delovanja v javnem interesu, uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ter najkasneje do 31. marca 2019 Ministrstvu za kulturo poslati prenovljene ustanovitvene akte.
 
V obdobju med 4. in 11. marcem 2019 poteka javna obravnava Pravil Arhivskega društva Slovenije.
 
Za podrobnejše informacije oziroma prejem pravil v fizični obliki (v kolikor jih niste prejeli v elektronski) se obrnite na predsednika ali tajnika društva.
Javna obravnava Pravil Arhivskega društva Slovenije
Scroll to top