Poročilo o delu društva za 2017

1. Organizacija izobraževalnih vsebin ADS:
– 28. zborovanje ADS z naslovom: Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom, Portorož, 05. in 06. oktober 2017

2. Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah:
– Posvetovanje arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine, Jajce (BiH), 17. – 19. maj 2017 (udeležila se ga je Aleksandra Pavšič Milost iz PANG);
– Konferenca društva madžarskih arhivistov z naslovom: Arhivi v službi družbe, Miskolc (Madžarska), 09. – 12. julij 2017 (udeležila se je je Gordana Šövegeš Lipovšek iz PAM);
– 30. mednarodno posvetovanje z naslovom: Arhivska praksa 2017, Tuzla (BiH), 27. – 29. september 2017 (udeležila se ga je Nina Gostenčnik, ki je predstavila prispevek (skupaj z Ivanom Frasom): Strokovno in znanstveno sodelovanje Pokrajinskega arhiva Maribor in Arhiva Tuzlanskega kantona);
– 39. avstrijski arhivski dan z naslovom: Svoboda informacij, Bregenz (Avstrija), 10. – 12. oktober 2017 (udeležila se ga je Hana Habjan).

3. Izdajanje strokovnih publikacij:
– Arhivi: izdani dve številki 40. letnika;
– Viri: izdana št. 40: Katarina Kraševac: Zapisnik odborovih sej Pevskega in glasbenega društva v Trstu 1909–1923.

4. Strokovna ekskurzija:
26. maj 2017: Goriška Brda

Poročilo o delu društva za 2017
Scroll to top