Poročilo o delu društva za 2014

POROČILO O DELU ADS 2014

1. Arhivi (izdaja dveh številk, prva junija- nova zunanja podoba revije ob 60. letnici, druga številka decembra)

2. Viri št. 37: Aida Škoro Babič, Matevž Košir, Jurij Perovšek: Spomini Josipa Breznika 1884-1941

3. Občni zbor, 27.3.2014

4. Potrjena nova pravila ADS, maj 2014

5. Mednarodno sodelovanje:
– 22. in 23. Maj 2014, 3. kongres arhivistov Bosne in Hercegovine, Mostar, tema Arhivski fondi in zbirke – stanje, zaščita, obdelava in uporaba (mag. Zdenka Semlič Rajh)
– 30. junij – 2. julij 2014, Konferenca društva madžarskih arhivistov, Szekszard, tema 1. sv. Vojna (dr. Gregor Jenuš z referatom)
– 25. in 26. september 2014, Konferenca Arhiva Tuzlanskog kantona, Tuzla (Nina Gostenčnik, Pamb)

6. Strokovna ekskurzija Podčetrtek, Olimje 23.5.2014

7. Konferenca arhivskih društev Slovenije, Vojvodine, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške, posvetovanje ADS v soorganizaciji z Arhivom RS, Čatež, 15. in 16. maj 2014, tema posvetovanja ARHIVI V KRIZNIH ČASIH
8. 60 let ADS, svečana slovesnost, 23. oktober 2014, Velika sejan dvorana ljubljanske Mestne hiše (slavnostni govornik prof. dr. Ignacij Voje)

9. Svečana podelitev Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj, 23. Oktober 2014 , Marija Oblak Čarni nagrada in dr. Jure Volčjak priznanje
10. Knjižica Aškerčeva nagrada in Aškerčeva priznanja 2013-2014, ADS
11. Seminarji v organizaciji ADS, tema: Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva zdravstvenih ustanov – pogled od spodaj navzgor
Kaj vedo o tem povedati zlasti delavci v zdravstvenih ustanovah, ki zanj skrbijo, 8. oktober 2014, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana
3. december 2014, Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5 , Celje

Poročilo o delu društva za 2014
Scroll to top