Poročilo o delu društva za 2012

ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
POROČILO ZA LETO 2012

1. Kulturni bazar, Cankarjev dom Ljubljana, 13. marec 2012

2. Občni zbor, 21. marec 2012

3. Arhivi (izdaja dveh številk, prva številka julija, druga številka decembra)

4. Viri (izdaja dveh številki – Volčjak: Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824, 2. del in Zadravec: Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16. stoletja )

5. Mednarodni arhivski dan, ARS, 8. junij 2012

6. Mednarodno sodelovanje – udeležba na konferencah tujih arhivskih društev:
– konferenca arhivskih društev Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije v Bihaću, tema Sukcesija arhivskega gradiva bivše Jugoslavije ter menedžment in marketing v arhivskih institucijah, medijsko odmevno, vsa društva so opozorila pristojna ministrstva na problematiko oz. neizvajanje sporazuma o vprašanjih nasledstva nekdanje SFRJ, 10.–11. maj 2012 (Gordana Šövegeš Lipovšek)
– XVI. arhivski dan v Trnavi na Slovaškem, tema: Arhivsko gradivo uprave po letu 1945, 22.–24. maj 2012 (Zdenka Semlič Rajh, Hedvika Zdovc, Sonja Jazbec)
– konferenca društva madžarskih arhivistov v Szegedu, tema: Elektronska uprava in elektronski arhivi, 18.–20. junij 2012 (Gordana Šövegeš Lipovšek)
– 82. nemški arhivski dan v Kölnu, tema: Kulturni kapital in ekonomski potencial – koncept za prihodnost arhivov, 26.–29. september 2012 (Vladimir Žumer)
– 25. mednarodno posvetovanje v Tuzli, tema: Arhivska praksa, 27.–28. september 2012 (Sonja Jazbec)
– III. konferenca arhivov slovanskih držav v Lipici, 19. oktober 2012 (Gordana Šövegeš Lipovšek)
– 46. posvetovanje Hrvaškega arhivskega društva v Varaždinu, tema: Specializirani arhivi in arhivske zbirke izven arhivov, 17.–19. oktober 2012 (Andrej Hozjan)
– 4. zagrebški arhivski dan, tema: Arhivistika – kultura – znanost: partnerstvo za razvoj, 30. november 2012 (Gordana Šövegeš Lipovšek)

7. Strokovna ekskurzija društva v Rim: ogled razstave Lux in arcana – vatikanski tajni arhivi, 16.–19. maj 2012

8. Izobraževanje: Strokovni seminar o varstvu dokumentacije v zdravstvenih ustanovah, Ljubljana, 18. 6. 2012 (skupaj z ARS oz. skupino za zdravstvo in socialo, 54 udeležencev, po seminarju izdan tudi zbornik predavanj)

9. Podelitev Aškerčeve nagrade in priznanja, Ljubljana, 17. oktober 2012 (dobitnik Aškerčeve nagrade dr. France Štukl, dobitnik Aškerčevega priznanja mag. Bojan Cvelfar)

10. Okrogla miza o spremembah ZVDAGA, Ljubljana, 7. november 2012

11. 4. seje: 8. 5. 2012 (1. seja), dopisna seja 6.6. 2012 (2. seja), 2. 10. 2012 (3. seja), 7. 12. 2012 (4. seja)

Poročilo o delu društva za 2012
Scroll to top