Poročilo o delu društva za 2011

Poročilo o delu ADS 2011

 

 1. Arhivi (izdaja dveh številk, prva junija, druga številka novembra)

 

 1. Viri št. 32: Ljuba Dornik Šubelj: Prijatelj ali sovražnik? Dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem 1944-80

 

Viri  št. 33: Flavio Bonin: Piranske solne pogodbe (1375-1782)

 

 1. Občni zbor, 23. marec 2011

 

 1. zborovanje ADS, 10. in 11. oktober na Ptuju, v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije, naslov: Primeri različnih praks v slovenskih arhivih
 • 17 referatov
 • gost: Dr. Karsten Jedlitschka, pooblaščenec za gradivo Službe državne varnosti nekdanje NDR (Arhiv Stasi), predstavitev prakse dostopnosti do gradiva, ki vsebuje občutljive osebne podatke v Arhivu Stasi
 • štiri sekcije: 1. načini izobraževanja različnih starostnih skupin glede vloge arhivov v sodobni družbi; 2. Čitalniška službe, delo s strankami ter problematika arhivske terminologije in priprava vodnika po arhivskih fondih in zbirkah; 3. vprašanja, ki se pojavljajo pri delu z ustvarjalci arhivskega gradiva (predstavitev aplikacije ARIS in nova spletna stran ADS); 4. inšpekcijska služba in adaptacija arhivske stavbe Zgodovinskega arhiva Ptuj

 

 1. Mednarodno sodelovanje:
 • in 27. maj 2011, XV. slovaški arhivski dnevi (mag. Zdenka Semlič Rajh)
 • in 7. oktober, 24. mednarodno posvetovanje Arhivska praksa 2011, Tuzla (Sonja Jazbec)
 • posvetovanje hrvaškega arhivskega društva, Umag (Katja Zupanič, Mirjana Kontestabile Rovis)
 • november, 2. konferenca arhivov slovanskih držav (Mirjana Kontestabile Rovis)
 • november, 21. mednarodni arhivski dan v Trstu (Mirjana Kontestabile Rovis)
 • november, sestanek o podiplomskem študiju arhivistike v Trstu (Mirjana Kontestabile Rovis)

 

Poročilo o delu društva za 2011
Scroll to top