Poročilo in fotografije s 27. zborovanja ADS

  1. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, 15. in 16. oktober 2015, Ptuj

 

 

Arhivsko društvo Slovenije je med 15. in 16. oktobrom 2015 na Ptuju, v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom na Ptuju, pripravilo že 27. zborovanje Arhivskega društva Slovenije z naslovom Arhivi na razpotju.

Zborovanje je potekalo v Hotelu Primus, namenjeno pa je izobraževanju arhivskih delavcev,  reševanju posameznih strokovnih vprašanj in poglabljanju strokovnih znanj. Prvi dan smo si po pozdravnih nagovorih predsednice društva Sonje Jazbec, direktorice Zgodovinskega arhiva na Ptuju  Katje Zupanič, župana MO Ptuj Mirana Senčarja, ter direktorja Arhiva RS Bojana Cvelfarja, ki nas je pozdravil v imenu Ministrstva za kulturo, ogledali kratek film o Rodbini Leslie, katerega avtor je Miran Harb.

Temo letošnjega zborovanja smo razdelili na dve podtemi. V prvi smo se dotaknili nove arhivske zakonodaje, ki je v veljavi od lanskega leta, o njej pa so spregovorili tako pisci zakona, kot tudi izvajalci in uporabniki v čitalnici.

Sledila je razprava, v kateri je nekaj udeležencev izrazilo svoje poglede in mnenja na predstavljene prispevke.

V popoldanskem sklopu predavanj smo se omejili na poklic arhivista v sodobnem času, predvsem z vidika njegovih delovnih nalog in s tem povezanih strokovnih kompetenc, pa tudi  s stališča arhivista kot osebnosti, kakšen status in položaj ima v današnji družbi v primerjavi s sorodnimi poklici, katere so delovne naloga arhivista in katera znanja potrebuje pri svojem delu.

Sledila je razprava, nato so se udeleženci odpravili na ogled Dominikanskega samostana, ki ima na Ptuju več kot 800 let dolgo zgodovino in po katerem nas je z razlago popeljal Branko Vnuk, kustos Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož.

Naslednji dan je bila predvidena razdelitev udeležencev v dve sekciji, vendar so se organizatorji odločili združiti obe sekciji v eno, kar se je pokazalo kot dobra poteza.

Sledila je razprava, po razpravi pa je pot do slovenskega elektronskega arhiva vse od študije izvedljivosti, strategije in njenega izvedbenega načrta razvoja, do njegove dosedanje delne realizacije predstavila Tatjana Hajtnik.

Komisija v sestavi Zdenka Semlič Rajh, Nada Čibej, Maja Gombač in Hedvika Zdovc je za konec pripravila sklepe 27. zborovanja.

  1. zborovanje Arhivskega društva Slovenije je uspelo tako, kot smo želeli. Udeležilo se ga je približno 120 udeležencev, pridružili so se nam tudi predstavniki društev iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Prispevke je pripravilo več kot dvajset avtorjev, vsi so objavljeni v zborniku, ki je izšel ob tej priložnosti. Zelo veseli smo, da se je na koncu vsakega sklopa predavanj razvila živahna diskusija, kar je dalo piko na i celotnemu zborovanju. Fotografije zborovanja si lahko ogledate v galeriji.

 

                                                                                                  Sonja Jazbec

                                                                        predsednica Arhivskega društva Slovenije

Poročilo in fotografije s 27. zborovanja ADS
Scroll to top