Pismo podpore Zgodovinskemu arhivu Ljubljana

Arhivsko društvo Slovenije podpira Zgodovinski arhiv Ljubljana v zahtevi po ustrezni razrešitvi njegove prostorske problematike.

ADS_Pismo-podpore-ZAL-u_2.12.2019

Pismo podpore Zgodovinskemu arhivu Ljubljana
Scroll to top