Konec leta je pred vrati…

AD_m_dec_2015 (3)zato smo se člani IO ADS sestali na letošnji zadnji seji, na kateri smo pregledali naše delo v tem letu in zastavili nove naloge za prihodnje leto, nato pa smo druženje nadaljevali v sproščenem vzdušju na skupnem kosilu.

Konec leta je pred vrati…
Scroll to top