Zakonodaja

Odprta je javna razprava glede predloga nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Več informacij najdete tukaj.

Zakonodaja
Scroll to top