Vabilo na zbor članov 2021

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje

KORESPONDENČNI ZBOR ČLANOV

od petka, 26. marca 2021 od 10. ure, do ponedeljka, 29. marca 2021 do 12. ure.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
 2. Poročilo o delu društva v letu 2020.
 3. Finančno poročilo za leto 2020.
 4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020.
 5. Poročili urednikov revije Arhivi in zbirke Viri za 2020.
 6. Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj.
 7. Razprava o poročilih in potrditev le–teh.
 8. Program dela društva in finančni načrt za leto 2021–2022.
 9. Določitev višine članarine za leto 2021.
 10. Razrešitev in volitve tajnice društva za obdobje 2021–2023.
 11. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov.
 12. Razno.

Ljubljana, 11. 3. 2021

Matej Muženič, predsednik društva


V petek, 26. 3. 2021, bodo člani društva na svoj elektronski naslov prejeli gradivo za zbor članov.

Glasovali bodo lahko preko elektronske pošte do ponedeljka, 29. 3. 2021 do 12. ure.

Vabilo na zbor članov 2021
Scroll to top