Sklepi 24. arhivskega zborovanja v Dolenjskih Toplicah, 14-16.oktober 2009

SKLEPI 24. ARHIVSKEGA ZBOROVANJA

Dolenjske Toplice, 14. do 16. oktober 2009

 

  1. Ustanovljena bo medarhivska strokovna skupina za pripravo vseživljenjskega izobraževanja zaposlenih v arhivih.

 

  1. Imamo pravilnik o dodelitvi kreditnih točk za izobraževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, vendar kot je pokazala praksa in tukajšnja diskusija ima nekatere pomanjkljivosti. Iz referatov je razvidno, da arhivist, ki organizira taka izobraževanja mora obvladati tako praktična kot teoretična znanja s področja prava, e-arhiviranja, zunanje službe, arhivskih predpisov iz zakonodaje ustvarjalca. Zato predlagamo, da naj bo v komisiji, ki odloča o dodelitvi kreditnih točk več oseb, z zgoraj omenjenimi znanji, saj bo le tako sistem bolj pregleden, strokoven in pravičen.

 

  1. Udeleženci zborovanja podpirajo dosedanje aktivnosti, ki naj pripeljejo do izgradnje enotne podatkovne zbirke o arhivskem gradivu na načelih vzajemnosti, ki bo temelj skupnemu informacijskemu sistemu javne arhivske službe.

 

  1. Društvo bo na Ministrstvo za zunanje zadeve RS naslovilo pobudo za apel na italijansko stran, da čim prej določi pooblaščeno osebo za pogajanja o slovensko-italijanski restituciji arhivskega gradiva. V bodoče bi bila imenovana še ekspertna skupina.

 

  1. Imenovana naj bo posvetovalna skupina, ki bo spremljala in sodelovala pri projektiranju in izvedbi investicij v arhivske stavbe pri Ministrstvu za kulturo RS.
Sklepi 24. arhivskega zborovanja v Dolenjskih Toplicah, 14-16.oktober 2009
Scroll to top