Poziv k sodelovanju (Zborovanje ADS 2019)

3. in 4. oktobra 2019 bo v Mariboru potekalo 29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, katerega osrednja tema bo Valorizacija pravnih oseb javnega prava in zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki so nosilci javnih pooblastil ali izvajalci javnih služb. K sodelovanju vabimo tudi vas. 

Poziv k sodelovanju

Poziv k sodelovanju (Zborovanje ADS 2019)
Scroll to top