Poziv k sodelovanju (Zborovanje ADS 2017)

Oktobra 2017 bo v Portorožu potekalo 28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, katerega osrednja tema bodo Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom. K sodelovanju vabimo tudi vas.

Poziv k sodelovanju

 

Poziv k sodelovanju (Zborovanje ADS 2017)
Scroll to top