Poročilo o delu društva za 2016

 1. 1. Izdajateljska dejavnost:
 • Arhivi: izdani dve številki 39. letnika;
 • Viri: izdana št. 39: Jure Volčjak: Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije

1711-1824, 2. del: 1761-1824.

2. Mednarodno sodelovanje:

 • Mednarodna okrogla miza arhivistov Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Vojvodine z naslovom: Arhivi in trg, Lukovac (BIH), 12. -13. maj 2016. Izkušnje Arhiva RS in Pokrajinskega arhiva Koper na področju trženja sta predstavili Aida Škoro Babič (ARS) in Nada Čibej (PAK). Okrogle mize se je v imenu soorganizatorja udeležila tudi predsednica ADS;
 • arhivski dan Republike Slovaške z naslovom: Bitka pri Mohaču – zgodovinska prelomnica v Srednji Evropi, Tatranska Lomnica (Slovaška), 24. – 26. maj 2016 (udeležil se ga je Bojan Himmelreich iz ZAC);
 • Letna konferenca društva madžarskih arhivistov, Győr (Madžarska), 11. – 13. julij 2016, ki je potekala v znamenju obletnice madžarske revolucije proti sovjetskemu režimu leta 1956 (udeležila se je je Gordana Šövegeš Lipovšek iz PAM);
 • nemški arhivski dan, Koblenz (Nemčija), 28. september – 01. oktober 2016 (udeležil se ga je Jure Volčjak iz ARS);
 • Arhivsko posvetovanje Srbije, planina Tara, 12. – 14. oktober 2016 z naslovom: Valorizacija dokumentarnega gradiva, Razmejitev fondov (z referatom Valorizacija dokumentarnega gradiva v Sloveniji se ga je udeležila Aleksandra Pavšič Milost iz PANG);
 • posvetovanje hrvaških arhivistov, Plitvice, 26. – 28. oktober na temo: Arhivi in domovinska vojna (udeležila se ga je Aleksandra Pavšič Milost iz PANG);
 • Mednarodni arhivski dan z naslovom: Zaščita podatkov, Uporaba arhivskega gradiva, oktober 2017, Trst (udeležila se ga je Aleksandra Pavšič Milost iz PANG)

3. Promocijska dejavnost: Aškerčeva nagrada in Aškerčevo priznanje

 • Aškerčeva nagrada: Peter Pavel Klasinc za življenjsko delo na področju arhivistike;
 • Aškerčevo priznanje: dr. Andrej Nared za vodenje in realizacijo skupnega projekta vseh slovenskih javnih in cerkvenih arhivov z naslovom Arhivi – zakladnice spomina, ki je vključeval pripravo monografije in razstave.

4. Strokovna ekskurzija:

 1. 6. 2016: Gotenica – Kočevska Reka – Kočevje
Poročilo o delu društva za 2016
Scroll to top