Pravila Arhivskega društva Slovenije

Na podlagi prvega odst. 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je zbor članov Arhivskega društva Slovenije na svojem rednem zasedanju dne 14. marca 2019 sprejel pravila ADS, ki se nahajajo na spodnji povezavi.

PRAVILA ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE