O društvu

Arhivsko društvo Slovenije je strokovno združenje arhivistov in ostalih, ki se zanimajo za arhivsko dejavnost.

Njegova dejavnost je naslednja:

  • Pospeševanje in spodbujanje arhivistike in arhivske dejavnosti, posebej s strokovno znanstvenim raziskovanjem, z izmenjavo izkušenj ter strokovnim izpopolnjevanjem v širšem smislu.
  • Združevanje arhivskih delavcev, drugih občanov, pravnih oseb in društev, ki se zanimajo za arhivsko dejavnost in razvoj arhivistike.
  • Razvoj varstva arhivskega in dokumentarnega gradiva. – Razvijanje zavesti o pomenu arhivske dejavnosti in arhivskega gradiva.
  • Spodbujanje in pospeševanje uporabe arhivskega gradiva za znanstvene in druge namene.

Da bi dosegli svoje cilje in namen dejavnosti, društvo:

  • vsako leto pripravi vsaj dve enodnevni strokovni posvetovanji;
  • vsaki dve leti pripravi trodnevno zborovanje;
  • prireja seminarje, članske sestanke, predavanja, s tem, da opozarja na probleme, ki se pojavljajo, v strokovnih skupinah, raznih komisijah v mednarodnih združenjih, z delovanjem raznih komisij v mednarodnih arhivskih organizacijah in društvu, ter na druge načine;
  • prireja strokovne ekskurzije;
  • izdaja publikacije v skladu z veljavnimi predpisi.
Scroll to top