Poročila

Poročilo o delu društva za 2017

1. Organizacija izobraževalnih vsebin ADS: – 28. zborovanje ADS z naslovom: Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom, Portorož, 05. in 06. oktober 2017 2. Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah: – Posvetovanje arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine, Jajce (BiH), 17. – 19. maj 2017 (udeležila se ga je Aleksandra […]

Poročilo o delu društva za 2016

1. Izdajateljska dejavnost: Arhivi: izdani dve številki 39. letnika; Viri: izdana št. 39: Jure Volčjak: Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 2. del: 1761-1824. 2. Mednarodno sodelovanje: Mednarodna okrogla miza arhivistov Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Vojvodine z naslovom: Arhivi in trg, Lukovac (BIH), 12. -13. maj 2016. Izkušnje Arhiva RS in Pokrajinskega arhiva Koper […]

Poročilo o delu društva za 2015

Poročilo o delu društva za leto 2015 Arhivi (izdaja dveh številk, prva junija, druga številka decembra) Viri št. 38: Pavle Čelik: Cesarsko-kraljeva finančna straža 1843-1918 Občni zbor, 3.2015 Mednarodno sodelovanje: – 8. julij 2015, Konferenca društva madžarskih arhivistov, Gödöllő, tema Arhivski dokumenti, ki se nanašajo na preteklost Madžarske, v arhivih Ruske federacije – možnosti raziskovanja […]

Poročilo o delu društva za 2014

POROČILO O DELU ADS 2014 1. Arhivi (izdaja dveh številk, prva junija- nova zunanja podoba revije ob 60. letnici, druga številka decembra) 2. Viri št. 37: Aida Škoro Babič, Matevž Košir, Jurij Perovšek: Spomini Josipa Breznika 1884-1941 3. Občni zbor, 27.3.2014 4. Potrjena nova pravila ADS, maj 2014 5. Mednarodno sodelovanje: – 22. in 23. […]

Poročilo o delu društva za 2013

ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE – POROČILO ZA LETO 2013/14 1. Kulturni bazar, Cankarjev dom Ljubljana, 12. marec 2013 2. Občni zbor, 20. marec 2013 3. Arhivi (izdaja dveh številk, prva številka julija, druga številka decembra) 4. Viri (izdaja ene številke, št. 36– dr. Jure Volčjak: Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 1. del 1711–1756) 5. Mednarodni arhivski […]

Poročilo o delu društva za 2012

ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE POROČILO ZA LETO 2012 1. Kulturni bazar, Cankarjev dom Ljubljana, 13. marec 2012 2. Občni zbor, 21. marec 2012 3. Arhivi (izdaja dveh številk, prva številka julija, druga številka decembra) 4. Viri (izdaja dveh številki – Volčjak: Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824, 2. del in Zadravec: Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in […]

Poročilo o delu društva za 2011

Poročilo o delu ADS 2011   Arhivi (izdaja dveh številk, prva junija, druga številka novembra)   Viri št. 32: Ljuba Dornik Šubelj: Prijatelj ali sovražnik? Dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem 1944-80   Viri  št. 33: Flavio Bonin: Piranske solne pogodbe (1375-1782)   Občni zbor, 23. marec 2011   zborovanje ADS, 10. […]

Poročilo o delu društva za 2010

Ad 2) POROČILO O DELU ADS ZA LETO 2010       ADS je v letu 2010 v celoti realiziralo zastavljeni program in ga na nekaterih področjih celo preseglo. Vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev so bile izpolnjene. Finančna sredstva smo v pretežnem delu porabili za izvajanje rednega dolgoročnega programa, ki je v javnem interesu na […]

Arhivsko društvo Slovenije v letu 2004 – v znamenju jubileja in dela

Arhivsko društvo Slovenije (ADS) je bilo ustanovljeno 27. aprila 1954, da bi pospeševalo razvoj arhivske stroke in arhivske službe ter spodbujalo uporabo arhivskega gradiva za potrebe zgodovinopisja in drugih znanosti. Ima 225 članov (od teh 10 častnih), ki po večini prihajajo iz slovenskih arhivov, knjižnic, muzejev in sorodnih institucij, člani društva pa so tudi delavci, […]

Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije od marca do oktobra 2002

20. marca 2002 je v prostorih Arhiva Republike Slovenije v Ljubljani potekal volilni občni zbor, na katerem so bili izvoljeni novi organi društva. Predsedniško mesto je prevzela Aleksandra Pavšič Milost (PANG), tajniške posle Andrej Nared (ARS), v izvršni odbor pa so bili izvoljeni še Emica Ogrizek (PAM), Kristina Šamperl Purg (ZAP; po njeni smrti jo […]

Scroll to top